Ang Mahalagang Silbi ng Pangatnig: Isang Paglalakbay sa Makabuluhang Ugnayan ng Salita

Pangatnig: Ang Salik sa Likod ng Ugnayan ng mga Salita Sa mundong puno ng mga salita, ang pangatnig ay naglalarawan ng mga tulay na nag-uugma sa bawat ideya, damdamin, at pangyayari. Isa itong mahalagang bahagi ng wika na nagbibigay-kahulugan sa bawat pahayag at nagdudulot ng kasiyahan o kabiguan sa bawat kwento. Sa pamamagitan ng pangatnig, ang mga pangungusap ay nagkakaroon ng direksyon at kabuuan.

Pangatnig, Mga Uri at Halimbawa

Narito ang ilan sa mga pangatnig at ang kanilang mga halimbawa sa pangungusap:

 1. Subalit, Datapwat: Ginagamit ang mga salitang ito upang ipakita ang kontrast o pagkakaiba ng dalawang ideya sa iisang pangungusap.Halimbawa:
  • Si Nena ay ginugulo ng kaniyang kapatid habang nag-aaral, subalit hindi siya nagpatinag at patuloy siyang nag-aaral.
  • Si Laura ay inutusan ng kaniyang tatay, datapwat hindi niya ito sinunod.
 2. Samantala, Saka: Ang mga pangatnig na ito ay ginagamit bilang pantulong upang ipakita ang sunud-sunod na pangyayari o ideya.Halimbawa:
  • Si Mang Ben ay matalino saka mabait pa.
  • Abala ang lahat, samantalang ikaw ay hindi.
 3. Kaya, Dahil sa: Ipinapakita ng mga pangatnig na ito ang sanhi o layunin ng isang pangyayari.Halimbawa:
  • Kaya hindi natututo ang tao ay dahil sa kaniyang kapalaluan.
  • Siya’y nagtagumpay dahil sa kaniyang pagsisikap.
 4. Sa Wakas, Sa Lahat ng Ito: Gamit ang mga pangatnig na ito, ipinapakita ang pagtatapos o kongklusyon ng isang pangungusap.Halimbawa:
  • Sa wakas, nanalo din ang aming pangkat.
  • Sa lahat ng ito, nalaman nila na mahal sila ng kanilang mga magulang.
 5. Kung Gayon: Ginagamit ang pangatnig na ito upang linawin o ipakita ang katiyakan ng isang pangyayari.Halimbawa:
  • Malinaw ang paalala sa kaniya, kung gayon kailangan niyang pagbutihin ang kaniyang pag-aaral.

Mga Uri ng Pangatnig:

 1. Pamukod: Ginagamit upang magbukod o magtangi.Halimbawa:
  • Ikaw man o ako ay hindi maghahangad na siya ay mabigo.
 2. Panubali: Nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan o kondisyon.Halimbawa:
  • Kung uulan, hindi matutuloy ang ating palatuntunan.
 3. Paninsay: Ginagamit kapag may salungatan sa unang bahagi ng pangungusap.Halimbawa:
  • Nakatakda siyang umani ng tagumpay kahit (kahit na) maraming naninira sa kanya.
 4. Pananhi: Nagpapakita ng dahilan o katuwiran sa isang pangyayari.Halimbawa:
  • Namaos siya dahil sa matagal na pagtatalumpati.
 5. Panapos: Nagpapakita ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita.Halimbawa:
  • Sa di-kawasa, ang pulong ay tinapos na.
 6. Panlinaw: Ginagamit upang ipaliwanag ang isang bahagi o buong pangungusap.Halimbawa:
  • Nagkasundo na ang mag-asawa, kung gayon magsasama na silang muli.
 7. Panimbang: Nagdadagdag ng impormasyon at kaisipan.Halimbawa:
  • Sina Jose at Pedro ay nagtungo sa bukid.
 8. Pamanggit: Gumagaya o nagsasabi ng iba.Halimbawa:
  • Sa ganang akin, ang iyong plano ay mahusay.
 9. Panulad: Tumutulad ng mga pangyayari o gawa.Halimbawa:
  • Kung ano ang mga nangyayari noon, siya ring mangyayari ngayon.

Sa tulong ng mga pangatnig, ang ating mga pangungusap ay nagiging buo at kumpleto. Sila ang mga tulay na nagdadala ng ating mga kaisipan sa mga tagapakinig o mambabasa. Sa bawat salita ng pangatnig, isang mas makabuluhang pahayag ay nabubuo, nagdadala ng diwa at kahulugan, at naglalayong mag-udyok ng damdamin at kaalaman.

Previous Post Next Post